Xót xa trước hình ảnh chú báo đốm Mỹ Latinh cuối cùng trên bàn mổ

Mới đây, con báo đốm đực duy nhất còn sống ở El Salvador đã phải tiến hành đợt phẫu thuật xương định kỳ.


Theo IN THE NOW