Xứ Đoài Mây Trắng: bức tranh sinh động về nông thôn Việt trước 1945

Cuốn sách "Xứ Đoài Mây Trắng" là cuốn tiểu thuyết viết về thời kỳ khó khăn của nông dân Việt Nam trước ngày dành độc lập.

Thực hiện: Khánh Ly - Mạnh Cường