Xử lý vi phạm GT: Nộp phạt online trong vài phút, nhiều tài xế bất ngờ

CSGT Hà Nội bắt đầu xử lý vi phạm giao thông, nộp phạt qua hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đến Cổng dịch vụ công Quốc gia. Nhiều tài xế bất ngờ vì việc xử lý này chỉ diễn ra trong vài phút.

Đình Hiếu