Xuân Lan 2 lần bị cướp dàn cảnh chặn, đập xe trên đường

Xuân Lan 2 lần suýt trở thành nạn nhân trong những tình huống nguy hiểm khi đang tham gia giao thông trên đường.

Hoài Thương