Yêu cầu Hưng Yên kiểm tra tình trạng rửa rau bằng nước bẩn

Tổ công tác liên ngành Trung ương về An toàn Thực phẩm đã đề nghị tỉnh Hưng Yên kiểm tra và sớm báo cáo về tình trạng người dân rửa rau bằng nước ô nhiễm. Bên cạnh đó, Tổ công tác cũng yêu cầu các đơn vị chức năng tại Hưng Yên tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn; đẩy mạnh công tác thông tin, để nâng cao ý thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực
Theo VTV