YouTube sản xuất nút bạc vàng vinh danh các YouTuber như thế nào?

Trụ sở của YouTube ở San Bruma, California, Mỹ là nơi mạng xã hội chia sẻ video này sản xuất những nút Play vinh danh những kênh nội dung phổ biến nhất.

Theo Youtube Creators, What's insider...