1 ngày của hoàng đế như thế này, bạn có muốn làm vua nữa không?

Trong thời phong kiến, vua được coi là 'thiên tử', là người có quyền lực tối thượng. Tuy nhiên, làm vua không có nghĩa là có thể tự do, tùy ý làm mọi điều mình thích. Lịch sinh hoạt và làm việc của một ông vua còn vất vả hơn nhiều so với người hiện đại chúng ta hiện giờ. Ngày ngày, hoàng thượng phải thức dậy từ 4 giờ sáng với những lịch trình bất di bất dịch.
Theo SCMP