1001 chiêu 'diệt đối thủ' để được thăng chức và cái kết bất ngờ

Hai cô gái trẻ đẹp, giỏi giang tìm mọi cách 'diệt đối thủ' để được thăng chức nhưng không hề biết rằng đều bị người khác 'tính kế' và cái kết cười rung rốn...

Video: Youku