Nhân viên 'thấu hiểu lòng sếp' và cái kết cười rung rốn

Trợ lý thấu hiểu lòng sếp đã bổ nhiệm nữ lao công xinh đẹp thành thư ký riêng sau một đêm và 1001 chiêu nịnh nọt khiến sếp cũng không thể ngờ...

Video: Youku