'1001 kế sách' người trẻ làm du lịch xoay sở trong đại dịch

Trước những khó khăn do dịch Covid-10 gây ra, nhiều người trẻ làm du lịch tại Hà Nội không ngại thay đổi để tìm hướng đi mới. Họ không chỉ tìm ra cách sống sót cùng nghề mà còn tìm được hướng phát triển ngay trong đại dịch.

Linh Trang - Xuân Minh