'3 ứng viên' sáng giá có thể chứa sự sống ngoài hành tinh

Nếu sự sống ngoài hành tinh thực sự tồn tại thì một câu hỏi lớn được đặt ra là... Nó ở đâu? Dưới đây là những nơi gần nhất mà chúng ta có thể tìm thấy sự sống ngoài hành tinh.


Theo Tech Insider