Số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm đạt 51,3 triệu người trong quý I, tăng 174,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.