6 tổ công tác đặc biệt của CA Hà Nội kiểm tra những gì, ở đâu?

Sự kiện: Dịch COVID-19
Từ 16/8 Công an thành phố Hà Nội đã lập 6 Tổ công tác đặc biệt tăng cường xử lý vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 tại 12 quận. Các tổ công tác đặc biệt này sẽ kiểm tra những loại giấy tờ nào của người đi đường?

Đình Hiếu