Tạm giữ nhiều xe có mã QR code luồng xanh không thể kết nối để qua chốt

Sự kiện: Dịch COVID-19
Ngày 3/8, chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 đóng trên km213, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận huyện Phú Xuyên phía Nam Hà Nội giáp với tỉnh Hà Nam tiếp tục phát hiện nhiều phương tiện sử dụng mã QR code luồng xanh không thể kết nối để qua chốt.

Đình Hiếu