Ai có thể giải thích cô ấy đã làm gì không?

Không phải vợ, mà "gái lạ" mới chính là thứ khó hiểu nhất. Bạn không tin à?


Theo Dân Việt