Âm vang tiếng trống Bình An

Tiếng trống Bình An (xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) vươn xa mọi miền, vang vọng ở những lễ hội lớn nhỏ, tô đậm thêm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc…
Sơn Lê