Điểm số học tập cao không đồng nghĩa với thành công trong cuộc sống?

Sự kiện: Dạy con thời 4.0
Các nhà khoa học đã thực hiện một loạt các nghiên cứu đánh giá về mối tương quan giữa điểm số học tập trên lớp với sự thành công sau này.

A.B (The Atlantic)