Anh: Khi giấy vệ sinh trở thành phần thưởng quý trong mùa dịch

Sự kiện: Dịch COVID-19
Tại Anh, giấy vệ sinh trở thành một trong những mặt hàng được săn đón nhiều nhất trong những ngày này. Chúng trở thành phần thưởng hấp dẫn trong trò chơi gắp đồ, điều xưa nay chưa từng xảy ra.

Q.N (Theo Ruptly, SCMP)