Bà Bình 'Xác'

Sự kiện: My 90s Việc tử tế
Ròng rã suốt 40 năm qua, bà Nguyễn Thị Bình (Thụy Phương, Hà Nội) vẫn miệt mài, lặng lẽ gắn bó với công việc không giống ai của mình - vớt xác người xấu số trên sông Hồng.

 Anh Phú - Linh Trang