Công bố khai trừ ra khỏi Đảng với ông Đỗ Hữu Ca, Xây dựng xong quy trình xử lý nghệ sĩ, KOL vi phạm trên mạng vào tháng 10… là những thông tin nổi bật trong ngày.