Cuối tuần này sẽ bàn việc công bố hết dịch Covid-19; 'Shark' Thủy tính đưa Apax Leaders lên sàn… là những thông tin nổi bật trong ngày.