Bằng chứng con người đã biết 'say sưa' từ cách đây 8000 năm

8 bình rượu khoảng 8000 năm tuổi đã được tìm thấy ở Grudia, chứng tỏ cách đây hàng nghìn năm, loài người đã biết 'say sưa'.

Q.N (Video: Reuters, CCTV, Just Released...)