Báo đốm thể hiện kỹ năng hạ gục linh dương đầu bò trong chốc lát

Săn một con mồi to lớn như những con linh dương đầu bò này là rủi ro mà hầu hết các loài báo săn đều tránh, nhưng với tốc độ và sự khéo lèo con báo đốm trên đã hạ gục con mồi một cách nhanh chóng mà không hề bị thương.

Theo BBC Earth