Sư tử bị bầy linh cẩu khát máu cắn xé không thương tiếc

Một con sư tủ “đơn thương độc mã” đã trở thành mục tiêu của bầy linh cẩu khát máu trên thảo nguyên.

 Theo BBC Earth