Báo Mỹ chỉ điểm yếu chí mạng trên những chiếc tàu sân bay Trung Quốc

Trung Quốc tham vọng xây dựng đội quân tàu sân bay hạng khủng. Tuy nhiên, báo Mỹ đã chỉ ra những nút thắt trong tham vọng đó của Trung Quốc.

A.B (Theo NI, Video Naval Post)