Bảo tàng đủ loại điện thoại xấu, độc, dị, xa xỉ nhất thế giới

Bảo tàng điện thoại được đặt tại London, Anh với hàng nghìn sản phẩm trưng bày độc, dị, và đặc biệt nhất trong lịch sử thiết kế điện thoại.

A.B (Theo BBC Click)