Có vẻ việc chỉ có một thân thể mà có tới hai bộ não chỉ huy khiến cho việc di chuyển của con rắn 2 đầu có vấn đề.

 

Nguồn: Newsflare