Bầu cử Mỹ: Vì sao chỉ 11% dân số có thể quyết định ai là tổng thống?

Sự kiện: Bầu cử Mỹ 2020
Nước Mỹ có hơn 330 triệu dân nhưng chỉ có 11% trong số đó có lá phiếu mang tính chất trọng yếu?

A.B (Theo BBC, Al Jazeera English, The Hill...)