Bay vào vùng nhiễu động nguy hiểm đến cỡ nào?

Bay vào vùng nhiễu động nguy hiểm đến cỡ nào, và làm sao để giảm thiểu những thiệt hại khi bị bay vào vùng nhiễu động? Video trên sẽ cung cấp cho các bạn tất cả các thông tin cần thiết để trở thành một hành khách thông minh khi bị bay vào vùng nhiễu động.
Video: Tech Insider