Bên trong bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 tại Bắc Giang

Sự kiện: Dịch COVID-19
Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2- Bộ Quốc phòng được đặt tại xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Đình Hiếu