Bệnh nhân người Anh phục hồi thần kỳ, tự cầm ly uống nước

Sự kiện: Dịch COVID-19

Bệnh nhân 91 phục hồi thần kỳ, tỉnh táo hoàn toàn, có thể bắt tay bác sĩ và cầm ly uống nước.

Vietnamnet