Màu hồng của hành tinh được mô tả là giống sắc màu của loại hoa anh đào sẫm. Đây là một hành tinh khí khổng lồ trong Hệ Mặt trời. 

Theo NASA, Business Insider | Video: Cosmoknowledge