Bị cảnh sát tông ngã, nghi phạm vẫn xoay người nã đạn

Cảnh sát tiểu bang Kentucky truy đuổi một nghi phạm cướp ô tô dẫn tới cuộc đấu súng chát chúa ngay bên ngoài Walmart.

Video: Kentucky State Police