Bí kíp để phát triển kỹ năng lãnh đạo cho trẻ

Sự kiện: Dạy con thời 4.0
Mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng riêng để trở thành một nhà lãnh đạo trong tương lai. Cha mẹ có thể hun đúc những phẩm chất lãnh đạo cho con ngay từ chính trong ngôi nhà của mình bằng những phương pháp sau.

A.B (Theo Parenting, Video: Telegraph, LifeTime, CDC...)