Biến iPhone trở về thời đen trắng để cai nghiện điện thoại?

Khi những chiếc điện thoại thông minh được đưa về trở về "thời đồ đá" thì cuộc sống của bạn sẽ như thế nào?

Theo VTV