icon navigator icon
{keywords}
Lần đầu tiên những con số thống kê tương đối đầy đủ về trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức của Việt Nam được thực hiện.
 
Báo cáo số 392 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 gửi Đoàn giám sát của Quốc hội, lần đầu tiên những con số về trình độ của cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam được thống kê.

Số liệu thống kê tới tháng 6/2016.
 
{keywords}
 
Thống kê cho thấy, tổng số cán bộ, công chức trong 27 đơn vị (gồm 16 bộ,  4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan trực thuộc chính phủ. Không bao gồm Bộ Công an và Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) là 106.139 người. Trong đó Bộ Tài chính có tới 70.029 cán bộ, công chức, Bộ Tư pháp có 10.205 cán bộ công chức. 

- Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Luật Cán bộ, Công chức 2008

Bộ Xây dựng là đơn vị có số lượng cán bộ công chức ít nhất với 392 người. 

Về trình độ chuyên môn, trong tổng số hơn 106 nghìn cán bộ, công chức hiện nay, có 1.283 người có bằng tiến sĩ, chiếm 1,2%.  

Nếu tính số người có trình độ sau đại học (từ thạc sĩ trở lên) có 12.387 người, chiếm 11,6%. 

Số người có trình độ đại học là 72.369 người, chiếm 68,2%. Số còn lại 20.666 người có trình độ từ sơ cấp đến cao đẳng, chiếm tỉ lệ 19,5%. 

Bộ Tài nguyên và môi trường là cơ quan có nhiều người có bằng tiến sĩ nhất trong số 16 bộ và 4 cơ quan ngang bộ có con số thống kê, với 126 cán bộ, công chức có bằng tiến sĩ. 

Bộ Giáo dục Đào tạo là bộ xếp thứ 2 về số lượng công chức có trình độ tiến sĩ với 106 người. 
 

- Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trong biên chế...

Luật Cán bộ, Công chức 2008

Tuy nhiên, xét về tỉ lệ thì Bộ Giáo dục Đào tạo là cơ quan có tỉ lệ công chức có bằng tiến sĩ cao nhất, khoảng 17,4%. Với số lượng cán bộ, công chức là 602 người, Bộ này có 106 người có bằng tiến sĩ. 

Bộ Tài nguyên môi trường vẫn xếp thứ 2 với tỉ lệ 10,1%.  
 
Số lượng cán bộ, công chức của Bộ LĐTB-XH có trình độ tiến sĩ là 37 người trên tổng số 704 cán bộ, công chức, chiếm 5,26%. Số người có trình độ thạc sĩ là 314 người, chiếm 44,6%.

Về ngoại ngữ, 4.682 người có trình độ ngoại ngữ ĐH trở lên, chiếm 4,4%. 99.491 người có các chứng chỉ ngoại ngữ khác nhau, chiếm tới 95,6%.
 
Ở địa phương, tổng số cán bộ, công chức của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước là 184.141 người.  

Tuy nhiên, số lượng cán bộ, công chức có trình độ tiến sĩ trở lên là 862 người, chiếm tỉ lệ chưa tới 0,5%. Nếu tính số người có trình độ từ thạc sĩ trở lên, tỉ lệ là 11,1%. 

Hà Nội là địa phương có nhiều tiến sĩ nhất trong bộ máy cán bộ, công chức với 67 người. Tiếp theo là TP.HCM với 65 người. Nghệ An, Hải Dương, Khánh Hòa, Bắc Ninh xếp ở các vị trí tiếp theo. 

Tuy nhiên, tính về tỉ lệ thì Bắc Ninh có tỉ lệ tiến sĩ cao nhất, khoảng 1,4%. Bắc Ninh có 28 người có trình độ tiến sĩ trong tổng số 2.174 cán bộ công chức của cả tỉnh. 
{keywords}
Long An và Điện Biên là 2 tỉnh duy nhất không có cán bộ, công chức có trình độ tiến sĩ. 

Tính trên phạm vi cả nước, tổng số cán bộ công chức là 290.280 người. Trong đó có 2.145 người có trình độ tiến sĩ, chiếm khoảng 0,74%.  

Nếu tính những người có trình độ từ thạc sĩ trở lên thì cả nước có 32.871 người, chiếm khoảng 13,2%.
{keywords}

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

-Luật Viên chức 2010

Tổng số viên chức trong 27 cơ quan hành chính nhà nước là 165.738 người. Trong số này, có khoảng 13.617 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 8,2%.  

Nếu tính những người có trình độ thạc sĩ trở lên có 62.432 người, chiếm tỉ lệ khoảng 37,67%. 

Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Y tế là 2 cơ quan có số lượng viên chức nhiều nhất, lần lượt là 32.254 người và 29.780 người. 

Nếu chỉ tính riêng các bộ và cơ quan ngang bộ thì Thanh tra Chính phủ là cơ quan có số lượng viên chức ít nhất, chỉ 193 người. 

Về trình độ, Bộ Giáo dục đào tạo là cơ quan có nhiều tiến sĩ nhất với 6.230 người. Xếp thứ 2 là Bộ Y tế với 2.229 người. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xếp ở vị trí thứ 3 với 1.216 người có trình độ tiến sĩ. Bộ Công thương có 839 người xếp ở vị trí thứ tư. 
{keywords}
10 bộ, cơ quan có viên chức là tiến sĩ nhiều nhất.

Nếu tính riêng các bộ và cơ quan ngang bộ thì Văn phòng Chính phủ là cơ quan có ít viên chức có trình độ tiến sĩ nhất. Chỉ có 2 viên chức thuộc cơ quan này có trình độ tiến sĩ. 

Ở các địa phương, tổng số viên chức của 63 tỉnh thành phố khoảng 1.668.200 người. Trong số này có khoảng 2.988 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 0,18%. 

Hà Nội là thành phố có số lượng viên chức đông nhất, lên tới 121.692 người. TP.HCM có 86.259 người.

Tiếp theo là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, An Giang.

Hòa Bình có số lượng viên chức ít nhất, khoảng 5.704 người. 
{keywords}
10 địa phương có số viên chức có trình độ tiến sĩ nhiều nhất.

Hà Nội và TP.HCM là các thành phố có số lượng viên chức có trình độ tiến sĩ nhiều nhất. Hà Nội có 442 viên chức có trình độ tiến sĩ. Còn TP.HCM có 234 người có trình độ tiến sĩ. 

Nếu tính tỉ lệ viên chức có trình độ tiến sĩ thì Bình Định (0,83%) và Cần Thơ (0,5%) xếp cao hơn Hà Nội do số lượng viên chức ít hơn. Hà Nội xếp ở vị trí thứ 3 với tỉ lệ tiến sĩ trong đội ngũ viên chức là 0,36%. 

Đăk Nông và Hòa Bình là 2 tỉnh không có viên chức có trình độ tiến sĩ. Đặc biệt, Hòa Bình cũng chỉ có 4 viên chức có trình độ thạc sĩ. Phần lớn viên chức có trình độ trung cấp, khoảng 3.501 người (61,4%). 

Nếu tính trên phạm vi cả nước, tổng số viên chức khoảng 1.833.938 người. Trong số này có khoảng 16.605 người có trình độ tiến sĩ, chiếm khoảng 0,9%. 

Nếu tính những người có trình độ từ thạc sĩ trở lên có khoảng 124.054 người, chiếm tỉ lệ 6,76%.
{keywords}
Nếu tính cả công chức, viên chức trong 27 cơ quan hành chính cấp trung ương có 271.877 người. Trong số này có 14.900 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 5,5%.  

Nếu tính những người có trình độ từ thạc sĩ trở lên thì có khoảng 74.819 người, chiếm tỉ lệ 27,5%. 

Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế là 2 cơ quan có số công chức viên chức có trình độ tiến sĩ nhiều nhất.  

Bộ GD-ĐT có 6.335 người có trình độ tiến sĩ còn Bộ Y tế có 2.306 người có trình độ tiến sĩ. 

Tiếp theo đó là Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn và Bộ Công thương lần lượt có 1.317 người và 890 người. 
{keywords}
10 bộ, cơ quan Chính phủ có số lượng tiến sĩ đông nhất.

Nếu chỉ tính các bộ và cơ quan ngang bộ thì Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Dân tộc là các cơ quan có số lượng công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ ít nhất. 

Bộ Ngoại giáo có 53 người có trình độ tiến sĩ, Thanh tra Chính phủ có 22 người còn Ủy ban Dân tộc có 20 người. 

Xét về tỉ lệ, Bộ GD-ĐT có tỉ lệ tiến sĩ cao nhất chiếm 19,3%, xếp thứ 2 là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông, 7.9%. 

Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Nội vụ xếp ở các vị trí tiếp theo.  

49,2% công chức, viên chức của Bộ Giáo dục Đào tạo này có trình độ thạc sĩ. Xếp thứ 2 là Bộ Công thương với tỉ lệ 46,1%.
{keywords}
10 địa phương có nhiều tiến sĩ nhất trong bộ máy hành chính.
Ở các địa phương, tổng số công chức, viên chức là 1.852.341 người. Trong số này có 3.850 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 0,2%. 

Nếu tính số người có trình độ thạc sĩ trở lên thì có 82.106 người, chiếm tỉ lệ 4,4%. 

Hà Nội là địa phương có số lượng công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ đông nhất với 509 người. Tiếp theo là TP.HCM với 299 người.  

Các tỉnh Bình Định, Thanh Hóa, Cần Thơ xếp ở các vị trí tiếp theo. 

Tuy nhiên, xét theo tỉ lệ thì Hà Nội chỉ xếp ở vị trí thứ 5. Chỉ khoảng 0,4% cán bộ, công chức, viên chức của Hà Nội có trình độ tiến sĩ. 

Nếu tính trên phạm vi cả nước, tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính Việt Nam khoảng 2.124.218 người. Trong số này có khoảng 18.750 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 0,89%. 

Số người có trình độ thạc sĩ là 138.175 người, chiếm tỉ lệ 6,5%.  Đông nhất vẫn là những người có trình độ đại học với khoảng 1.139.077 người, chiếm tỉ lệ 53,62%.  

Số người có trình độ từ sơ cấp đến cao đẳng chiếm khoảng 39%, trong đó nhiều nhất là trình độ cao đẳng.
 
Lê Văn

tin nổi bật

Vị trí không ngờ của mèo với Hồi giáo và thế giới Ả rập

Mèo là động vật được tôn kính trong đạo Hồi và được coi là vật nuôi tinh túy. Được ngưỡng mộ vì sự sạch sẽ, mèo được phép vào nhà ở và nhà thờ Hồi giáo.

Sự kiện thiên văn kỳ lạ nhất, ảnh hưởng đến lịch sử nhiều quốc gia

Siêu sao chổi năm 1264 là một trong những hiện tượng thiên văn kỳ lạ nhất gây ảnh hưởng đến lịch sử của nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam.

Cậu bé bật khóc thảm thiết vì quà tặng của bố mẹ

Một cậu bé ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã bật khóc thảm thiết vì nhận được hộp quà tặng từ gia đình là xấp bài tập Tết trong những ngày đầu năm.

Quán quân đầu tiên của Olympia không đi du học Úc

Trần Thế Trung, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 quyết định không đi du học Úc mà ở lại Việt Nam học tập. Đây cũng là quán quân đầu tiên trong lịch sử Olympia từ trước đến nay chọn hướng đi này.

Cầu học thông, thi đạt trong Lễ khai bút tại đền thờ Chu Văn An

Hôm nay tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An (Hải Dương) đã diễn ra Lễ khai bút, thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh về dự.

Xếp hàng dài xin chữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là địa điểm mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người dân lại tới xin chữ đầu năm. Đó là nét văn hoá truyền thống tốt đẹp của người Việt, bắt nguồn từ sự hiếu học, trọng chữ và trọng tri thức.

Nuôi cún cưng mang lại lợi ích không tưởng cho trẻ nhỏ

Nghiên cứu chỉ ra việc sở hữu một chú chó có lợi cho sự phát triển thể chất và tương tác xã hội của trẻ nhỏ.

Thầy giáo Nhật phải trả giá đắt khi tát học sinh

Một thầy giáo trường THCS Ichigao, Nhật Bản bị đình chỉ công tác 6 tháng vì bạo hành thể chất và tinh thần học sinh trong CLB bóng ném.

Vị tướng nào của Việt Nam từng sở hữu chiến mã đặc biệt có bộ lông màu hồng?

Vị tướng này nổi tiếng với chiến mã có tên Song Vỹ Hồng (hay ngựa hồng hai đuôi). Cùng với Song Vỹ Hồng, ông đã lập nhiều chiến công hiển hách giúp bảo vệ và mở mang bờ cõi.

Cô giáo trẻ đẹp đau đầu vì bị các ông bố của học trò theo dõi

Diana Laura Castañeda, 26 tuổi, là giáo viên trường cấp 1 ở Guadalajara, Mexico. Cô thường xuyên bị các ông bố của học trò theo dõi và phải chặn họ trên mạng xã hội vì sự phiền toái này.

Cao Ung Hàm trở thành thần đồng có IQ cao nhất như thế nào?

Cao Ung Hàm - thần đồng của Trung Quốc sở hữu IQ 146 thuộc nhóm 2% thế giới nhờ vào phương pháp giáo dục của bố mẹ để duy trì khả năng tư duy logic và trí thông minh.

Tiền không làm tăng hạnh phúc theo cách chúng ta nghĩ

Lớp học trực tuyến miễn phí kéo dài 10 tuần có tên là “Khoa học về Hạnh phúc” của giáo sư Đại học Yale Laurie Santos giúp thay đổi nhận thức về mối quan hệ tiền-hạnh phúc.

Lịch tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023

Đến thời điểm này, các kỳ thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực để tuyển sinh đại học năm 2023 ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được các trường công bố thời gian dự kiến diễn ra.

Đào tạo nhân lực bằng công nghệ số mở ra cơ hội mới cho Trường In

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, nếu định nghĩa Trường Cao đẳng Công nghệ In là trường in thì khi nghề in biến mất, trường cũng sẽ biến mất, nhưng nếu là trường dạy nghề thì sẽ trường tồn.

Hà Nội: Có lớp chỉ 3 học sinh, trường tư linh động cho nghỉ bù

Hôm qua (27/1) là ngày đầu học sinh Hà Nội quay lại trường sau kỳ nghỉ Tết kéo dài. Tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều học sinh trường công chưa quay lại trường.

Thương cảng nào được xây dựng đầu tiên tại Việt Nam, có tuổi đời gần 1 thiên niên kỷ?

Được xây dựng từ năm 1149, tính đến hiện tại, thương cảng này đã có tuổi đời lên đến 874 năm. Đây được coi là cảng biển quốc tế đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Hàng triệu người muốn được học về ‘hạnh phúc’

Ba năm sau đại dịch COVID-19, khóa học về 'hạnh phúc' của giáo sư tại đại học danh tiếng Yale (Mỹ) đang trở nên phổ biến.

Hạ chuẩn trình độ đào tạo với giáo viên để giải bài toán thiếu nhân lực?

Để giải bài toán thiếu giáo viên, nhất là ở miền núi, vùng sâu vùng xa, có ý kiến đề xuất khi tuyển dụng, nên hạ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với ứng viên. Tuy nhiên, điều này lại "vướng" Luật Giáo dục.

Nhật Bản: Bắt giữ hiệu trưởng trường THCS vì bị nghi ngờ gạ tình nữ sinh 15 tuổi

Ngày 27/1, tờ Japan Today đưa tin, hiệu trưởng trường THCS Fujimi, Nhật Bản bị cảnh sát bắt giữ hôm 26/1. Ông bị nghi ngờ về tội gạ gẫm một nữ sinh 15 tuổi quan hệ tình dục vào năm ngoái.

Giúp trẻ hào hứng quay lại trường sau kỳ nghỉ Tết

Chuẩn bị cho trẻ đi học trở lại sau Tết là điều được rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Sau kỳ nghỉ kéo dài với nhiều hoạt động vui chơi, đa số trẻ thường có tâm lý thích chơi và ngại đi học.