Bỏ phiếu qua thư ở Mỹ tốn bao nhiêu tiền, có dễ dàng gian lận?

Sự kiện: Bầu cử Mỹ 2020
Dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số lượng cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện tại Bầu cử Mỹ 2020 có sự gia tăng mạnh mẽ. Bỏ phiếu qua thư trên quy mô lớn tốn bao nhiêu tiền, và những lá phiếu 'vắng mặt' này có dễ bị can thiệp hay không?
Q.N (Theo Bloomberg, Vox)