Bỏ việc xây dựng để trồng vườn nho “siêu quả” ngay tại Hà Nội, bán hết cả tấn trong 4 ngày

Anh Nguyễn Hữu Hùng (huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) đã bỏ công việc trong nghề xây dựng mà anh gắn bó hơn chục năm để về trồng vườn nho “siêu quả” ngay tại Hà Nội, bán hết cả tấn chỉ trong 4 ngày.

Thùy Chi - Nguyễn Đức