Bơi vào lãnh địa cấm, cá voi xanh khổng lồ bị đàn cá voi sát thủ xé xác

Bơi nhầm vào lãnh địa kiếm ăn của cá voi sát thủ một con cá voi xanh đã bị đàn cá voi sát thủ xé xác.
Theo Australian Geographic/ Whale Watch Western Australia