Bưởi bonsai, bưởi Diễn 'khủng' giá đến 70 triệu hút khách dịp Tết Nhâm Dần

Bưởi đỏ bonsai có giá 25 triệu hay bưởi Diễn trồng trong chậu có giá 70 triệu sẵn sàng chờ khách ‘đón về’ chơi tết Nhâm Dần.

Nguyễn Đức