Mâm lễ Tết Đoan Ngọ kết hoa quý giá tiền triệu, cửa hàng vẫn bán 500 suất

Nhiều cửa hàng đã bán được cả trăm mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ trong dịp này. Nhiều nơi, mâm cúng có giá lên tới 1,5 triệu đồng do được kết tỉ mỉ từ một số loại hoa quý.

Xuân Minh - Linh Trang