Sau khi uống nước, cơ thể sẽ không mất nhiều thời gian để hấp thụ nước. Không giống như thực phẩm, nước có thể được tiêu hóa chỉ trong 5 phút. Chất lỏng được hấp thụ nhanh chóng vào máu, theo đó, khi chất lỏng vượt quá nhu cầu của cơ thể sẽ được đào thải qua thận dưới dạng nước tiểu.

Theo Heathline