Cá hoàng đế thi nhau tấn công rùa biển

Hai con cá hoàng đế to lớn thi nhau đớp, cắn rùa biển để trả thu do rùa biển ăn trứng của nó.


Nguồn NatGeo