Cách tăng cường chăm sóc sức khoẻ tinh thần mùa dịch tại nhà

Đại dịch Covid-19 kéo dài đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đối với nhiều người, hậu quả từ Covid-19 đã kéo căng sức khoẻ tinh thần của họ. Dưới đây là một số biện pháp giúp bạn chăm sóc sức khoẻ tinh thần mùa dịch.

M.B (Theo Mental Health Foundation, CDC, Beyond Blue…)