Cãi lại vợ không được, chồng chạy bộ 30km về nhà ngoại kể tội

Sau khi không cãi lại được vợ, anh chồng liền chạy bộ về nhà ngoại cáo trạng và cái kết khiến anh vô cùng hạ dạ.
Nguồn MXH