Cãi nhau với vợ, tài xế say rượu lái xe đâm liên tiếp 8 ô tô

Một tài xế say rượu đã lái ô tô tông liên tiếp vào 8 phương tiện sau khi cãi nhau với vợ.

Nguồn: Newsflare