Xem nữ giảng viên Myanmar hướng dẫn tập thể dục giữa chính biến

Giảng viên thể dục Khing Hnin Wai vẫn tập trung hướng dẫn tập online, bất chấp quân đội Myanmar thiết lập lệnh giới nghiêm sau chính biến.

Xem toàn cảnh cuộc Chính biến ở Myanmar.

Tuấn Trần