Cảnh chen chúc, giẫm đạp bia mộ, móc túi lộng hành ngày an táng Anh Vũ

Lợi dụng cảnh chen lấn, đông đúc của buổi lễ một số kẻ xấu đã lẻn vào, tranh thủ 'hành nghề' móc túi. Tuy nhiên, do an ninh đã được thắt chặt, những kẻ móc túi này đã nhanh chóng bị phát hiện và áp giải lên phường.

VietNamNet TV