Thi hài nghệ sĩ Anh Vũ đang được di chuyển về Việt Nam

Gia đình nghệ sĩ Anh Vũ đã làm giấy ủy quyền cho ca sĩ Leon Vũ - người bạn thân gần 20 năm của anh đại diện đi nhận thi hài. Dự kiến khoảng 10h sáng 9/4 thi hài nghệ sĩ Anh Vũ sẽ về đến quê nhà.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Facebook @Leon Vũ Channel