Cầu an online, chùa Phúc Khánh tạo nên cảnh chưa từng thấy

Không còn cảnh hàng nghìn người xếp hàng ngồi trước chùa, chùa Phúc Khánh tối nay (25/2) chỉ lác đác một vài người dân đứng trước cửa chùa cầu an vì dịch Covid-19.

Đình Hiếu